ساعات كاري گروه پژوهش، آموزش و طراحي “نقش نيل”
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 – 09 ميباشد. (روزهاي پنج شنبه و جمعه تعطيل است)

آدرس : مشهد، بلوار قرني

راههاي ارتباطي:
شماره دفتر : 37128176 051

ايميل: nildesignin@gmail.com