سايت “نقش نيل” به مديريت نيلوفرعباسي
به شما كمك خواهد كرد نقوش مناطق مختلف قالي ايراني با پژوهش و رعايت اصول زيباشناسي، با حفظ اصالت و هويت خلق شوند.

درباره نيلوفرعباسي

-آغاز به طراحي و نقاشي، تهران 1369

-ديپلم گرافيك، تهران ١٣٧٩
-بنيان گذار برند “نقش نيل”، ١٣٨٠
-كاردان فرش، بيرجند ١٣٨٣
-دوره ٤ ساله آموزش و همكاري در محضر استاد محمدعلي قره باغي، تبريز ١٣٩٣-١٣٨٩
-كارشناس صنايع دستي، تبريز ١٣٩٣
-ارشد پژوهش هنر، تهران ١٣٩٥